D&G Diefstal

Contacteer ons ervaren team van Taxateurs en schade-experts.

D&G Expertise

Diefstal

Als onafhankelijke expert maken wij een gedetailleerde, becijferde lijst op van de opgelopen schade en gestolen inhoud/juwelen.
Bij juwelendiefstal wordt een gespecialiseerde expert aangewezen om de exacte waarde te bepalen.
De expert maakt een onafhankelijke begroting los van de expert van de verzekering.

We nemen uw dossier volgens de polisvoorwaarden door zodat we de schadevergoeding kunnen onderhandelen bij de expertise of tegenexpertise.
We zijn aanwezig tijdens de expertise of tegenexpertise met de expert van de verzekeringsmaatschappij en verdedigen uw belangen.
Wij blijven tot uw beschikking tot uw dossier is afgehandeld door uw verzekeringsmaatschappij.

D&G EXPERTISE

Onze Dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden ook door ons geraamd.

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Taxaties

Inboedel
Diamanten en kleurstenen
Nalatenschappen
Waardebepaling voor activa
Risicobepaling

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

D&G EXPERTISE

Onze Referenties

Laat ons helpen

Contacteer ons voor een oplossing en dienstverlening op maat
fr_FRFrench