Puig & Sand wordt:

D&G Expertise Taxaties Schaderegelingen Arbitragezaken Rechtsbijstand B.A.

Taxateurs en schade-experts in kunst, sieraden, diamanten (ruw en gepolijst) en kostbare kleurstenen.

Puig & Sand wordt

D&G Expertise

2023 is een bijzonder jaar voor Expertisebureau Puig & Sand, het markeert ons 25-jarig jubileum en dat mag gevierd worden!

Met veel trots en tevredenheid blikt ons kantoor terug op het parcours dat afgelegd is geweest, sinds het kantoor zijn activiteiten heeft opgestart in januari 1998. Door de jaren heen heeft de familie Sand ervoor gezorgd dat het kantoor Puig & Sand een schitterende vertrouwensrelatie heeft opgebouwd met zijn directe partners en cliënteel. Wij kijken met veel appreciatie terug naar de inspanningen die familie Sand heeft geleverd in de afgelopen jaren.

In 2020 is er een nieuwe wind gewaaid door het kantoor en is Puig & Sand officieel overgenomen door Sara Ramlochan en Alexander Bierinckx.

Achter de schermen is er hard gewerkt om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij zijn dan ook verheugd u aan te kondigen dat Puig & Sand voortaan zijn activiteiten zal verderzetten onder onze nieuwe bedrijfsnaam D&G Expertisebureu.

De naamswijziging is een onderdeel van de transitie van de onderneming die tot doel heeft om duurzaam te innoveren en daarmee haar toegevoegde waarde te vergroten.

Deze wijziging vormt meteen ook de aanleiding om u een aangepast bedrijfslogo en vernieuwde website te presenteren.

D&G Expertisebureau dankt zijn partners, branches, koepels en verzekeraars voor het vertrouwen dat zij geven in ons kantoor en wij kijken samen met U uit naar een volgende mijlpaal.

 

Sara Ramlochan

Alexander Bierinckx

Peter Correwyn

D&G EXPERTISE

Onze Dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden ook door ons geraamd.

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Taxaties

Inboedel
Diamanten en kleurstenen
Nalatenschappen
Waardebepaling voor activa
Risicobepaling

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

D&G EXPERTISE

Onze Referenties

Laat ons helpen

Contacteer ons voor een oplossing en dienstverlening op maat
nl_NLDutch