D&G Schaderegeling

Contacteer ons ervaren team van Taxateurs en schade-experts.

D&G Expertise

Schaderegeling/ Tegen expert

Wanneer u schade lijdt zal uw verzekeraar na aangifte een expert aanduiden die ter plaatse zal komen met een regelingsvoorstel.
Als u niet akkoord gaat met het voorstel van de verzekering kan u altijd beroep doen om een onafhankelijke expert en een prive expertise laten uitvoeren.

Een tegenexpertise houdt in dat u een onafhankelijk expert inschakelt die de beslissing van uw eigen verzekeringsmaatschappij kan weerleggen.

Schaderegeling D&G

U hebt steeds het recht zelf een onafhankelijke schade-expert aan te stellen die u bijstaat bij uw schadedossier, deze wordt betaald in het kader van uw polis rechtsbijstand.
De kosten hiervan kan vergoed worden door uw verzekeraar of door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Het uitwerken van een schaderegeling is niet enkel de begroting van de schade conform de polisvoorwaarden, maar ook meedenken met de verzekerde en verzekeraar naar de meest optimale oplossing wat betreft functionaliteit en kost.

Onze experten doet onderzoek naar de omvang en de oorzaak van de schade en de te nemen maatregelen om de schade zo snel mogelijk te op lossen.

D&G EXPERTISE

Onze Dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden ook door ons geraamd.

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Taxaties

Inboedel
Diamanten en kleurstenen
Nalatenschappen
Waardebepaling voor activa
Risicobepaling

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

D&G EXPERTISE

Onze Referenties

Laat ons helpen

Contacteer ons voor een oplossing en dienstverlening op maat
nl_NLDutch