D&G Rechtsbijstand

Contacteer ons ervaren team van Taxateurs en schade-experts.

D&G Expertises

Rechtsbijstand

In het geval van schade door of aan derden, kan u beroep doen op uw eigen schade expert, welke vergoed worden door uw rechtsbijstand in uw familiale verzekering of door uw aparte polis.

Wij begeleiden u in het schadetraject.

De expert onderzoekt dan de omstandigheden en gevolgen van de schade en maakt een correcte inschatting.

De troeven van D&G Expertises:

  • 25 jaar ervaring
  • Flexibiliteit, snelheid
  • Grondige kennis 
  • Eigen methodieken
  • Vorming in kunst en antiek, juwelen en diamant
  • Belangrijke documentatie

D&G EXPERTISES

Onze andere Dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden ook door ons geraamd.

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Taxaties

Inboedel
Diamanten en kleurstenen
Nalatenschappen
Waardebepaling voor activa
Risicobepaling

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

D&G EXPERTISES

Onze Referenties

Laat ons helpen

Contacteer ons voor een oplossing en dienstverlening op maat
nl_NLDutch