D&G Diamanten en kleurstenen

Contacteer ons ervaren team van Taxateurs en schade-experts.

D&G Expertise

Diamanten en kleurstenen

Risicobepaling edelstenen, Diamanten en kleurstenen, Professionele en gerechtelijke opdracht.

Bij het slijpen of verslijpen van een (half)edelsteen komt er heel wat technische vaardigheid, kennis en ervaring bij kijken.
Wij leveren een uiterst volledig verslag af dienaangaande, rekening houdende met de risico’s eigen aan de edelsteen, de gebruikte technieken, de ervaring en vaardigheid van de slijper of zager enz…

Ingeval van eventuele schade, trachten wij, voor rekening van onze opdrachtgever, de schade op de meest vakkundige wijze te herleiden tot een minimum.

Referenties

Vorige slide
Volgende slide

D&G EXPERTISE

Onze Dienstverlening

Schaderegeling

Bij schaderegeling, taxeren onze experten in alle objectiviteit de omvang der schade, en dit, overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de maatschappij.

Diefstal

Wij hebben ons een specifieke werkwijze eigen gemaakt. Wij geven indien gewenst ook advies betreffende het beveiligen van het onroerend goed – zowel mechanische als elektronische beveiliging.

B.A.

Wij onderzoeken grondig de omstandigheden om de verantwoordelijkheden te bepalen. Wij ramen de schade, zoals gebruikelijk in BA, werkelijke waarde. Eventuele restauratie en minwaarde worden ook door ons geraamd.

Arbitragezaken

In deze zeer delicate materie, waar gewoonlijk emoties hoog oplaaien, trachten wij de partijen te verzoenen, door enerzijds de schade te begroten conform de contractuele voorwaarden, en anderzijds de persoonlijke conflicten te louteren.

Taxaties

Inboedel
Diamanten en kleurstenen
Nalatenschappen
Waardebepaling voor activa
Risicobepaling

Rechtsbijstand

In het kader van rechtsbijstand letten wij nauwgezet dat al de partijen hun verplichtingen nakomen, zowel verzekeraar als verzekerde.

D&G EXPERTISE

Onze Referenties

Laat ons helpen

Contacteer ons voor een oplossing en dienstverlening op maat
nl_NLDutch